Wennen

Voor het wennen werken wij volgens een vooraf bepaald wenschema, dat in overleg met de ouders en de pedagogisch medewerkers samen wordt ingevuld. Doorgaans duurt de wenperiode drie dagen.

De eerste dag komt een van de ouders met het kind gezamenlijk twee uurtjes naar het kinderdagverblijf. Hierbij vragen de medewerkers ook naar alle gewoontes en bijzonderheden van het kind, zoals hoe hij of zij getroost kan worden, wat de eetgewoontes zijn etc.  Na deze eerste uurtjes gaan de ouder en het kind weer samen naar huis. Bij de tweede en derde dag blijft de ouder alleen in het begin een kwartier en gaat daarna weg. Het kind went dan deze dagen resp. 4 en 6 uur. Gemiddeld kan een kind vanaf de vierde dag gewoon op de reguliere tijden worden gebracht.

Het wennen begint op de startdatum van het contract.

Wennen is bij ieder kind anders, dus bovenstaande is een richtlijn. Bij uw kind kan het ook langer duren. Over het algemeen kan worden gesteld dat jong kinderen (<6 maanden) makkelijker wennen dan iets oudere kinderen. Soms kan het ook zo zijn dat de wenperiode te vroeg is afgesloten en er opnieuw moet worden opgebouwd. Iedere wendag zal uitgebreid worden geëvalueerd en de wenperiode kan indien nodig dus verlengd worden indien dit in belang van het kind nodig geacht wordt.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]