Wij zijn zeer verheugd te kunnen vertellen dat wij door Calibris zijn aangemerkt als Excellent Leerbedrijf!

Calibris is een instelling die zich bezig houdt met het erkennen van leerbedrijven in o.a. welzijnsinstellingen. Reeds bij het oprichten van Bloem zijn wij door Calibris erkend om stagiaires te begeleiden van verschillende opleidingen.

Per 1 januari 2014 zijn de regels en eisen die aan een leerbedrijf gesteld worden extra aangescherpt. Gedurende het traject ‘Stimulans Kwaliteit BPV Kinderopvang” zijn wij een aantal keer bezocht door een medewerker van Calibris. De bedoeling van deze bezoeken was inzicht krijgen in de manier waarop wij stagiaires opleiden en zo de kwaliteit van onze begeleiding te beoordelen.
Om onze erkenning te behouden moesten we aan een lijst met eisen voldoen.
Naast het behouden van onze erkenning konden we ook meedingen naar de titel “Zeer goed leerbedrijf” of zelfs “Excellent leerbedrijf”.

En Bloem is dus aangemerkt als; “Excellent leerbedrijf”!