3 Uursregeling wet IKK

De 3-uursregeling is een wettelijke regeling waarbinnen wij mogen afwijken van de beroepskracht-kind ratio (BKR). Wij bepalen deze tijdvakken zelf en zetten dat vast in ons beleid.

Op de babygroep en op de peutergroep starten de medewerkers met vroege dienst om 7:30uur en werken tot 17:00uur. De medewerkers met late dienst starten om 9:00uur en werken tot 18:30uur. Wanneer een derde medewerker op de groep nodig is, dan werkt deze van 08:30 uur tot 18:00uur.

Wanneer wijken wij af van de BKR?
Voor de babygroepen op de Roerstraat, Trompenburgstraat en de Waalstraat ziet dat er zo uit

Van 7:30 uur tot 8:15 uur wijken wij niet af van de BKR
Van 8:15 uur tot 9:00 uur wijken wij mogelijk af van de BKR (45 minuten)
De pedagogisch medewerkers houden om de beurt pauze van een half uur tussen 13:00 uur en 14:30 uur (90 minuten)
Van 17:00 uur tot 17:45 uur wijken wij mogelijk af van de BKR (45 minuten)
Van 17:45 uur tot 18:30 uur wijken wij niet af van de BKR

Op de peutergroepen van de Roerstraat en de Trompenburgstraat en de Waalstraat ziet de dag er als volgt uit:

Van 7:30 uur tot 8:00 uur wordt er niet afgeweken van de BKR
Van 8:00 uur tot 9:00 uur wordt er mogelijk afgeweken van de BKR (60 minuten)
De pedagogisch medewerkers houden om de beurt pauze van een half uur tussen 13:30 en 14:30 (60 minuten)
Van 17:00 uur tot 18:00 wijken wij mogelijk af van de BKR (60 minuten)
Van 18:00 uur tot 18:30 wijken wij niet af van de BKR

Of wij wel of niet afwijken van de BKR aan de randen van de dag wordt maandelijks door ons gecontroleerd door ons aan- en afmeld systeem wat gebruikt wordt door de pedagogisch medewerkers op het moment dat de kinderen binnenkomen en weer vertrekken. Zodra wij merken dat het patroon van haal- en brengtijden structureel verandert, zullen wij daarop inspelen door het inzetten van extra personeel, of door het langer laten blijven van een medewerker.

Eventuele ouder- en overgangsgesprekken vinden plaats buiten de reguliere werktijden.

Medewerkers worden nooit alleen op de vestiging ingeroosterd als gevolg van lage kind aantallen. Mochten de kind aantallen zo laag zijn dat er met 1 medewerker voldaan kan worden dan zal er alsnog een extra medewerker worden ingeroosterd of zal de leidinggevende de hele dag aanwezig zijn i.v.m. het vier-ogenprincipe.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]