Focus op kinderen

Kinderen leren het best aan de hand van positieve ervaringen en dus vanuit een positieve benadering van de medewerkers. Om de activiteiten goed te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en overvragen te voorkomen, vullen we elke 6 maanden de observatieformulieren m.b.t ontwikkelingsgebieden van de ‘Focus op Kinderen’. Daarnaast worden de bevindingen en de activiteiten in de kindbespreking met ouders besproken. Deze methode biedt ook de mogelijkheid om de groep in zijn geheel te bekijken en kan uitkomst bieden bij een benadering van de groep.

De methode is echter geen diagnostisch middel en kan daarom ook niet gebruikt worden om eventuele achterstanden aan te tonen. De kinderopvang heeft dan ook geen bevoegdheid om hier formele uitspraken over te doen.

De methode ‘Focus op kinderen’ onderscheidt de volgende ontwikkelingsgebieden:

  1. Motoriek
  2. Intelligentie
  3. Spraak en taal
  4. Zelfstandigheid
  5. Sociaal-emotioneel

Voor de kindbesprekingen is een leidraad ontwikkeld waar de observatieformulieren een onderdeel van zijn. Deze gesprekken met ouders worden tweemaal per jaar gehouden en worden gedaan door de mentor.

Bij een afscheid van een kindje naar de basisschool of BSO wordt een overdrachtsformulier ingevuld door de mentor en aan de ouders aangeboden. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om dit aan de basisschool of BSO te geven.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]