Focus op kinderen

Kinderen leren het best aan de hand van positieve ervaringen en dus vanuit een positieve benadering van de medewerkers. Om de activiteiten goed te laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen en overvragen te voorkomen, vullen we elke 6 maanden de observatieformulieren m.b.t ontwikkelingsgebieden van de ‘Focus op Kinderen’. Daarnaast worden de bevindingen en de activiteiten in de kindbespreking met ouders besproken. Deze methode biedt ook de mogelijkheid om de groep in zijn geheel te bekijken en kan uitkomst bieden bij een benadering van de groep.

De methode is echter geen diagnostisch middel en kan daarom ook niet gebruikt worden om eventuele achterstanden aan te tonen. De kinderopvang heeft dan ook geen bevoegdheid om hier formele uitspraken over te doen.

De methode ‘Focus op kinderen’ onderscheidt de volgende ontwikkelingsgebieden:

  1. Motoriek
  2. Intelligentie
  3. Spraak en taal
  4. Zelfstandigheid
  5. Sociaal-emotioneel

Voor de kindbesprekingen is een leidraad ontwikkeld waar de observatieformulieren een onderdeel van zijn. Deze gesprekken met ouders worden tweemaal per jaar gehouden en worden gedaan door de mentor.

Bij een afscheid van een kindje naar de basisschool of BSO wordt een overdrachtsformulier ingevuld door de mentor en aan de ouders aangeboden. Ouders kunnen er zelf voor kiezen om dit aan de basisschool of BSO te geven.

 

Gratis inschrijven

Schrijf je kind gratis en vrijblijvend in!

Binnen 5 minuten is het geregeld.
Gratis inschrijven

Nieuws

Kinderdagverblijf Bloem in de prijzen

Afgelopen najaar ontvingen 17 kinderdagverblijven  een consumentenprijs van  reviewplatform Opiness.nl als beloning voor de hoge rapportcijfers [...]

Nieuwe openingstijden

Bloem is vanaf 1 september 2016 langer open! Wij gaan open vanaf 07.30 en zijn [...]

Nieuwe vestiging in de Waalstraat

Kinderdagopvang Bloem opent per 1 januari 2017 een nieuwe vestiging in de Rivierenbuurt. Onze derde [...]