Ziektebeleid

Elke kinderopvang heeft een eigen protocol met betrekking tot ziekte. Daarbij wordt gekeken naar het welbevinden van het zieke kind, maar ook naar de mogelijkheden van de leidsters om een ziek kind extra aandacht te geven en mogelijke consequenties voor de andere kinderen.

Bij kinderdagverblijf Bloem hanteren we de regel dat een kind met koorts boven 38,5 graden Celsius niet op de kinderopvang kan zijn. Indien de temperatuur lager is maar wij merken dat het kind zich niet goed genoeg voelt om op de opvang te zijn (spugen, diarree) zullen wij de ouders bellen om het kind te komen ophalen. Een ziek kind heeft veel aandacht en zorg nodig. Dat kan het beste van de ouders zelf komen.

Als kinderen ziek zijn moeten ze thuis gehouden worden. Indien uw kind door ziekte niet naar de opvang komt dient u dit in de ochtend door te geven. Vanaf 38,5 graden moet het kind binnen een redelijke termijn worden opgehaald. Wij geven geen zetpillen om de koorts te onderdrukken.

Op de vestigingen hebben wij de GGD protocollen voor infectieziekten die je indien gewenst kan inlezen.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]