Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch beleid, om zo een (nog) betere afstemming te krijgen tussen dit beleid en de praktijk. Hieruit voort komt onder andere de inrichting van de groepen en het speel- en ontwikkelingsmateriaal.

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen. Je ontwikkelt je sociale vaardigheden in de huishoek, leert nieuwe woorden als je een boek leest en stimuleert je fijne motoriek als je met kleine autootjes over een autobaan rijdt. Daarom is het belangrijk om een aantrekkelijke en gevarieerde omgeving te creëren. De peutergroep kreeg er daarom een keukenhoek, autohoek, leeshoek en een poppenhoek bij. Met deze verschillende hoeken kunnen we kinderen zoveel mogelijk kansen bieden om zich op alle ontwikkelingsgebieden te ontwikkelen.

Speelhoeken hebben naast een lerende functie, ook een structurerende functie. Een speelhoek zorgt ervoor dat kinderen zich (emotioneel) veilig voelen. Kinderen weten namelijk beter wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor spelen ze langer en geconcentreerder. Dit biedt de mogelijkheid tot verdieping van het spel.

Op de babygroep ligt de nadruk meer op de sensomotorische ontwikkeling. Dit is de interactie tussen je zintuigen en je bewegingen. Baby’s leren via deze interactie door voelen, ruiken, proeven, luisteren en kijken. De materialen op de babygroep zijn hierop afgestemd. Er zijn nieuwe rammellaren, die allemaal verschillen van materiaal, kleur en geluid. Ook is de ruimte aangevuld met een spiegel. Deze is laag aan de grond opgehangen, zodat kinderen makkelijk naar zichzelf kunnen kijken. Verder is het ontwikkeling stimulerende speelmateriaal aangevuld met handpoppen, houten stapeltorens en een speelkeukentje. Het speelkeukentje leent zich bij uitstek goed voor imitatiespel. Imiteren is een belangrijke manier van leren, zeker voor dreumesen. In het speelkeukentje kunnen dreumesen aan de slag met bordjes en kopjes, kunnen de groentes ‘gewassen en gesneden’ worden, en kan er samen met de leidsters een taartje worden gegeten. Bij dit imitatiespel wordt de woordenschat gestimuleerd, doordat we verwoorden wat we doen.  De woordenschat wordt ook gestimuleerd door het lezen van boeken. Mocht je daarom in de ochtend tijd hebben, pak dan eens één van de vele nieuwe boeken van de boekenplank. Samen lezen is immers de beste start van de dag!

Marleen van der Horst

pedagogisch coach