Dagritme

Dagritme baby’s 

De kleine baby’s hebben allemaal een eigen ritme, dus bij hen volgen wij het ritme en voedingsschema dat de ouders thuis hanteren. Naarmate de kinderen ouder worden gaan ze, rond de 10 maanden oud, meer naar een vaste regelmaat. Over het algemeen kan worden gezegd dat het ritme op de babygroep als volgt is;

08.00 – 09.30 De kinderen worden gebracht door de ouders en een overdracht aan de pedagogisch medewerksters vindt plaats.

09.30 – 10.00 Vers fruit eten en liedjes zingen

11.30 – 12.00 Broodmaaltijd eten

14.00 – 15.00 Yoghurt of eventueel flesvoeding

16.15 – 16.30 Crackers eten

16.30 – 17.55 De kinderen worden opgehaald door hun ouders, er er vindt een uitgebreide overdracht plaats.

Dagindeling peuters

In het algemeen kan gezegd worden dat wij een vrije indeling hebben van activiteiten.

Kinderen hebben echter wel behoefte aan duidelijke grenzen en die biedt onze dagindeling.

De kinderen weten bijvoorbeeld heel goed dat de dag begint met het eten van crackers. Alle kinderen zijn dan gebracht en de ouders zijn inmiddels weg en met het eten van een cracker en  het zingen van liedjes wordt aangegeven dat de dag is begonnen. Het bieden van deze vaste structuur voor kinderen geeft de kinderen een gevoel van veiligheid.

08.00 – 09.30 De kinderen worden gebracht door de ouders en een overdracht aan de pedagogisch medewerksters vindt plaats.

09.30 – 10.00 Crackers eten en wat drinken, daarbij gezellig liedjes zingen of kletsen over wat je hem meegemaakt de dag ervoor of in het weekeind.

11.30 – 12.00 Brood eten (bruin volkoren brood met hartig en zoet beleg)

13.30 – 15.30 Tijd om te slapen (kinderen, vaak vanaf 3 jaar, die niet meer slapen kunnen even lekker rusten met een boekje)

16.00 – 16.30 Fruit eten

16.30 – 17.55 De kinderen worden opgehaald door hun ouders, er er vindt een uitgebreide overdracht plaats.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]