Uitgangspunten

In het kort staat ons pedagogisch beleid voor:

  • Respect en gelijkwaardigheid
  • Aanmoedigen van zelfredzaamheid
  • Actief luisteren naar ieder kind
  • Structuur in het dagritme, met afwisseling in de activiteiten
  • Creativiteit stimuleren

Voor ons pedagogisch beleid gaan wij uit van de de visies van de 3 onderstaande pedagogen:

Reggio Emilia

Janusz Korczak

Thomas Gordon

Heel bewust hebben wij er dus voor gekozen om in ons pedagogisch beleid uit te gaan van deze drie pedagogen, omdat wij van mening zijn dat alle drie goede invalshoeken hebben. Maar aangezien geen van drie volledig aansluit bij onze visie, hebben wij ideeën overgenomen uit hun gedachtegoed en daar ons eigen beleid op geschreven.

Janusz Korczak

De visie die het meest aansluit bij kinderdagverblijf Bloem is die van Janusz Korczak.

Zijn belangrijkste uitgangspunt is dat je kinderen als volwaardige mensen moet zien, die met respect behandeld moeten worden. De verhouding met volwassenen is dus gelijkwaardig.

Wel hebben zij iemand nodig die hen leidt, vragen beantwoordt en beschermt tegen de gevaren die zij nog niet kennen. Je laat kinderen dus in hun waarde en dat betekent dat je geen te hoge verwachtingen hebt van een kind, het kind zou onzeker worden als het niet aan deze verwachtingen kan voldoen. Ieder kind heeft recht op zijn of haar eigen tempo.

Kinderen moeten de kans krijgen keuzes te maken. Daarom is het belangrijk om kinderen te betrekken bij de dagindeling, de inrichting van de ruimte en het bijvoorbeeld bij het aanschaffen van nieuw speelgoed.

Thomas Gordon

De methode van Thomas Gordon is er vooral op gericht om de communicatie te verbeteren. De communicatie tussen leidsters en kinderen, maar ook tussen kinderen onderling. Zo is hij er een voorstander van kinderen zelf hun conflicten te laten oplossen.

Een ander aspect van de opvattingen van Gordon is het ‘actief luisteren’. Je neemt goed waar wat er gebeurt, je verwoordt het probleem zonder daar een oordeel aan vast te plakken. Een voorbeeld daarvan is: “je bent verdrietig hè, dat mama weg gaat?” Zo laat je merken dat je het kind begrijpt en voelt het kind zich geaccepteerd.

Reggio Emilia

Een van de belangrijkste kenmerken van Reggio Emilia is dat elke dag anders is. Het dagprogramma staat vast, dus we eten, drinken en slapen met z’n allen. Maar daar tussenin zijn er geen vaste activiteiten. Dus niet: “Het is tien uur, we moeten knutselen”, maar: “Ik merk dat er een paar kinderen zin hebben om iets te maken, laat ik ze een creatieve activiteit aanbieden.” Kinderen die daar geen zin in hebben, maar bijvoorbeeld naar buiten willen, gaan lekker met een andere leidster naar buiten.

Geen dag is hierdoor hetzelfde. Kinderen zijn immers ook geen dag hetzelfde. Je stimuleert ze wel, maar laat ze zelf aangeven wanneer ze waar behoefte aan hebben. Verder speelt de ruimte en de inrichting daarvan een grote rol. Ook moet er veel afwisseling zijn, omdat kinderen veel verschillende behoeftes hebben. Die afwisseling creëren wij door verschillende hoekjes te maken; een poppenhoek een keukentje, een puzzeltafel, eethoek, rusthoek etc.

Waar Reggio Emilia zich verreweg het meeste in onderscheidt is de opvatting over de 100 talen van kinderen. Kinderen kunnen zich vaak nog niet uitdrukken in woorden, maar spreken veel talen die volwassenen weer verleerd zijn. De taak van de volwassene is om deze taal weer te leren begrijpen. Kinderen ‘verwoorden’ hun eigen taal voornamelijk in creatieve bezigheden, die wij dus ruimschoots aanbieden.

Wat een top kinderopvang

KDV Bloem is echt fantastisch. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een hele leuke dag en de overdracht verloopt volledig en soepel. Ze nemen echt de tijd voor

Jeroen Pernot

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]