Wennen

Voor het wennen werken wij volgens een vooraf bepaald wenschema, dat in overleg met de ouders en de pedagogisch medewerkers samen wordt ingevuld. Doorgaans duurt de wenperiode drie dagen.

De eerste dag komt een van de ouders met het kind gezamenlijk twee uurtjes naar het kinderdagverblijf. Hierbij vragen de medewerkers ook naar alle gewoontes en bijzonderheden van het kind, zoals hoe hij of zij getroost kan worden, wat de eetgewoontes zijn etc.  Na deze eerste uurtjes gaan de ouder en het kind weer samen naar huis. Bij de tweede en derde dag blijft de ouder alleen in het begin een kwartier en gaat daarna weg. Het kind went dan deze dagen resp. 4 en 6 uur. Gemiddeld kan een kind vanaf de vierde dag gewoon op de reguliere tijden worden gebracht.

Het wennen begint op de startdatum van het contract.

Wennen is bij ieder kind anders, dus bovenstaande is een richtlijn. Bij uw kind kan het ook langer duren. Over het algemeen kan worden gesteld dat jong kinderen (<6 maanden) makkelijker wennen dan iets oudere kinderen. Soms kan het ook zo zijn dat de wenperiode te vroeg is afgesloten en er opnieuw moet worden opgebouwd. Iedere wendag zal uitgebreid worden geëvalueerd en de wenperiode kan indien nodig dus verlengd worden indien dit in belang van het kind nodig geacht wordt.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]