Voertaal – Verlengingsbeleid – Vervelende gebeurtenissen – Privacy

Voertaal

De voertaal die Kinderdagverblijf Bloem hanteert is Nederlands.

Verlengingsbeleid

Het contract van uw kind stopt op de eerst volgende 15e of 31e van de maand nadat hij of zij 4 jaar wordt. Het kan natuurlijk zo uitkomen dat er niet direct plaats is op de basisschool, bijvoorbeeld omdat uw kind net voor of in de zomervakantie 4 jaar wordt.

In voorkomende gevallen kunnen wij indien de bezetting van de groep dit toelaat uw kind nog tot maximaal 3 maanden nadat hij of zij 4 jaar is geworden extra opvangen. Na deze drie maanden is de opvang niet meer mogelijk.

Vervelende gebeurtenissen

Gelukkig komt het niet vaak voor en natuurlijk hopen wij dat dit ook niet het geval zal zijn in de tijd jouw kind bij ons verblijft, maar in gevallen als ongevallen, seksueel misbruik, mishandeling, overlijden met betrekking tot het kind werken wij volgens uitgebreide protocollen.

Het doel hiervan is om op een voor alle betrokkenen zo goed mogelijke en adequate wijze om te kunnen gaan met deze toch veelal ingrijpende zaken. Deze protocollen zijn altijd in te zien of op te vragen op kantoor.

Achterwachtregeling

Als onverhoopt een van onze medewerkers in de ochtend niet aanwezig kan zijn, dan hanteren wij onze achterwachtregeling. Marlies van Stek (assistente leidinggevende) of Gila de Winter (leidinggevende) worden dan gebeld, door de medewerker die er wel is en een van deze twee medewerkers kan dan binnen 15 minuten aanwezig zijn, om de ontbrekende collega te vervangen.

Privacy

Kinderdagverblijf Bloem beschikt over een privacyreglement. Wij gaan vertrouwelijk om met de door ouders verstrekte gegevens en gegevens met betrekking tot jouw kind en zullen deze niet ter beschikking stellen van derden, behoudens de bij wet vastgestelde uitzonderingen.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]