Oudercommissie

De kwaliteit van de kinderopvang hangt mede af van de wijze waarop de contacten en de afstemming met ouders plaatsvindt. Vanuit het kinderdagverblijf hebben de dagelijkse leiding en de groepsleiding een eigen taak in de vormgeving van de contacten en afstemming met ouders.

De oudercommissie heeft een signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf.

Wanneer een oudercommissie een klacht heeft over de handelwijze van een kinderdagverblijf met betrekking tot de gegeven adviezen van de oudercommissie en zij het gevoel hebben dat zij hun taak niet goed kunnen uitoefenen dan kunnen zij een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenkamer.

Hiervoor heeft Bloem zich aangesloten bij de klachtenkamer sKK. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar hun site www.klachtenkamer.nl.

De oudercommissie van Bloem is bereikbaar op het emailadres dat te vinden is op de ouderportal.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]