Oudercommissie

De kwaliteit van de kinderopvang hangt mede af van de wijze waarop de contacten en de afstemming met ouders plaatsvindt. Vanuit het kinderdagverblijf hebben de dagelijkse leiding en de groepsleiding een eigen taak in de vormgeving van de contacten en afstemming met ouders.

De oudercommissie heeft een signalerende en stimulerende functie op de dagelijkse gang van zaken op het kinderdagverblijf.

Wanneer een oudercommissie een klacht heeft over de handelwijze van een kinderdagverblijf met betrekking tot de gegeven adviezen van de oudercommissie en zij het gevoel hebben dat zij hun taak niet goed kunnen uitoefenen dan kunnen zij een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenkamer.

Hiervoor heeft Bloem zich aangesloten bij de klachtenkamer sKK. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar hun site www.klachtenkamer.nl.

De oudercommissie van Bloem is bereikbaar op het emailadres dat te vinden is op de ouderportal.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]