Klachtenregeling

Je kind is bij de medewerkers van Bloem in goede handen. Echter, een enkele keer kan er iets mis gaan in de opvang van het kind of in de organisatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als je vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden dan horen wij dat graag. Van jouw kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een klachtenprocedure.

Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn, te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker. Het eenvoudigst is het als je het bespreekt met diegene die het wellicht aangaat, bijvoorbeeld de groepsleiding. Als dit de onvrede niet wegneemt kan je een afspraak maken met de locatiemanager, Marlies van Stek. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan dien je een klacht in.

Een klacht dien je schriftelijk (ook elektronisch) in te dienen bij onze klachtencoördinator, Ramon Rikken. Een klacht wordt binnen 6 weken behandeld en je ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over jouw klacht.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De volgende documenten zijn te downloaden en in te zien:

intern klachtenreglement KDV Bloem

De contactgegevens van de klachtencoördinator van Bloem zijn;
KDV Bloem
t.a.v. Ramon Rikken
Waalstraat 9
1078 BN Amsterdam
telefoon: 020-6444432

De contactgegevens van de geschillencommissie zijn;
De Geschillencommissie
Postadres
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bezoekadres
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag

Telefoonnummer: 070 – 310 53 10. Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]