Vertrouwenspersoon voor ouders

Kinderdagverblijf Bloem heeft een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders (VvO). Er zijn situaties denkbaar dat ouders een vermoeden hebben, of een ontevredenheid voelen, waarmee zij (nog) niet naar de leidinggevende/directie willen stappen of zich willen wenden tot de klachtencommissie. Niet iedere ouder is mondig genoeg of voelt zich vrij genoeg om naar diegene een vermoeden of ‘klacht’ uit te spreken, die ook de opvang/omgang met hun kind( eren) regelt.

Om deze reden hebben wij een voor ons kinderdagverblijf VvO aangesteld. Zij biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij je het gevoel hebt niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

In het gemeentelijk overleg met de kinderopvang in Amsterdam tussen 2010 en 2012 zijn een aantal aanbevelingen gedaan, die geregistreerd staan in de Kwaliteitswijzer Kinderopvang Amsterdam. Eén daarvan is de VvO. Deze functie is weliswaar ontstaan uit de ‘zedenzaak Amsterdam’, maar behandelt niet alleen zedenklachten, maar kan voor ouders een voorstadium zijn voordat de klachtenregeling wordt gebruikt.

De VvO voor ons kinderdagverblijf werd gevonden in de persoon van Bernadet Schansman, pedagoog. De tijdsbesteding voor deze functie is flexibel en primair afhankelijk van de behoefte van de ouders. Een vertrouwenspersoon voor het personeel is geregeld via de ARBO dienst.

Het reglement vertrouwenspersoon voor ouders inzien

De contact gegevens van de VvO zijn;

Bernadette Schansman

www.schansman-ko.nl

Telefoon 020 670 27 10

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]