Stagebeleid

Kinderdagverblijf Bloem heeft de intentie om leerlingen in de praktijk op te leiden. Het gaat hierbij om leerlingen van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk en Helpende Welzijn.

De leerlingen van vandaag zijn onze medewerkers van morgen. Kinderdagverblijf Bloem ziet het als haar taak om deze leerlingen zo goed mogelijk te helpen bij hun opleiding om zo de arbeidsmarkt kwantitatief en kwalitatief op peil te houden. Hier profiteert Bloem uiteraard ook van.

Onze stagiaires volgen een BeroepsOpleidende leerweg (BOL) opleiding. Hierbij gaat de leerling de hele week naar school en leert voor het grootste gedeelte vanuit de theorie. Gedurende de opleiding wordt er ook een bepaalde periode stage gelopen bij een kinderdagverblijf.

Incidenteel kunnen ook stagiaires die een Beroeps Opleidende leerweg (BOL) opleiding volgen worden ingezet als leidsters. Onder incidenteel wordt verstaan in vakanties en in verband met kortdurende ziektevervanging. Dit gelden regels voor die wij uiteraard strikt hanteren.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]