Huishoudelijk reglement

 • Op de groepen dienen altijd beschermende hoezen over de schoenen te worden aangetrokken.
 • Kinderwagens en buggy’s kunnen indien strikt noodzakelijk op het kinderdagverblijf worden achterlaten, echter alleen wanneer dit niet de doorgang in de gang belemmert. Deuren mogen hierbij niet geblokkeerd worden. Bovendien dienen deze opgeklapt te worden geparkeerd. Kinderwagens en buggy’s mogen niet in de gang worden geparkeerd.
 • Ouders letten op de veiligheid van de kinderen in de gang.
 • Sluit alle deuren, zodat kinderen niet naar buiten kunnen rennen.
 • Tassen van ouders mogen niet onbeheerd rondslingeren in de gang of groep. Kinderen zouden er gevaarlijke spullen zoals bijvoorbeeld sigaretten of medicijnen uit kunnen halen.
 • Kinderen mogen geen eigen speelgoed meenemen naar het kinderdagverblijf.
 • Kinderen dienen voor aankomst op het kinderdagverblijf te hebben gegeten. Het meenemen van eten naar binnen is niet toegestaan.
 • Grote speelobjecten mogen niet in de opening van deuren worden geplaatst.
 • Losse voorwerpen op de grond worden opgeruimd om struikelen hierover te voorkomen.
 • Kinderen mogen binnen niet fietsen of ballen.
 • Speelgoed wat niet wordt gebruikt moet zo veel mogelijk worden opgeruimd op vaste plaatsen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf
 • Indien uw kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u dit vóór 9.00 uur door te geven.
 • Als uw kind ziek is, dat wil zeggen dat de temperatuur hoger is dan 38 graden, mag het niet naar het kinderdagverblijf komen. Mocht de ziekte zich daar openbaren, dan wordt de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen.
 • Kinderdagverblijf Bloem is niet aansprakelijk voor het zoekraken of stukgaan van meegenomen speelgoed en/of kleding.
 • Uw kind kan alleen door de ouder(s)/verzorger(s) opgehaald worden, of door derden als dit door de ouder(s)/verzorger(s) gemeld is.
 • In het kinderdagverblijf mag niet gerookt worden.
 • Op het kinderdagverblijf wordt geen avond eten gegeven. Ook niet als dit van huis wordt meegenomen.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]