Huishoudelijk reglement

•  De plaatsing gaat in op de 1e of de 16e van de maand.

•  De wenperiode gaat in op de eerste dag van de plaatsing.

•  Het kinderdagverblijf is gesloten op alle door de overheid officieel erkende feestdagen. Kinderdagverblijf Bloem kan per jaar een aantal dagen (maximaal 3) aansluitend aan de feestdagen sluiten. Dit wordt voortijdig doorgegeven.

•  Het ruilen van dagen is mogelijk op basis van beschikbaarheid van een plek op de gewenste dag. Ruilen is mogelijk binnen 1 werkweek. Daarbuiten vervalt het recht op ruildagen.

•  Indien je kind door ziekte of om een andere reden geen gebruik maakt van de opvang, dient u dit vóór 9.00 uur door te geven.

•  Er geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Er dient schriftelijk of elektronisch te worden opgezegd. Opzeggen kan per iedere dag van de maand.

•  Je dient je kind vóór 9.30 uur te brengen; dan start het dagprogramma. Ophalen van je kind kan tot uiterlijk 18.00.

•  Op de groepen dienen altijd beschermende hoezen over de schoenen te worden aangetrokken.

•  Kinderwagens en buggy’s kunnen indien strikt noodzakelijk op het kinderdagverblijf worden achterlaten, echter alleen wanneer dit niet de doorgang in de gang belemmert. Deuren mogen hierbij niet geblokkeerd worden. Bovendien dienen deze opgeklapt te worden geparkeerd.

•  Ouders letten zelf op de veiligheid van de kinderen in de gang.

•  Sluit alle deuren, zodat kinderen niet zelfstandig naar buiten kunnen gaan.

•  Tassen van ouders mogen niet onbeheerd rondslingeren in de gang of op de groep. Kinderen zouden er gevaarlijke spullen zoals bijvoorbeeld sigaretten of medicijnen uit kunnen halen.

•  Kinderen mogen uit hygiënisch oogpunt geen eigen speelgoed meenemen naar het kinderdagverblijf.

•  Kinderden dienen voor aankomst op het kinderdagverblijf te hebben gegeten. Het meenemen van eten naar binnen is niet toegestaan.

•  Grote speelobjecten mogen niet in de opening van deuren worden geplaatst.

•  Kinderen mogen binnen niet fietsen of ballen.

•  Speelgoed dat niet wordt gebruikt moet zo veel mogelijk worden opgeruimd op vaste plaatsen.

•  Huisdieren zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf.

•  Als je kind ziek is, dat wil zeggen dat de temperatuur hoger is dan 38,5 graden, mag het niet naar het kinderdagverblijf komen. Mocht de ziekte zich op de opvang openbaren, dan wordt de ouders telefonisch verzocht het kind zo snel mogelijk op te halen.

•  Kinderdagverblijf Bloem is niet aansprakelijk voor het zoekraken of stukgaan van meegenomen speelgoed en/of kleding.

•  Bij plaatsing dien je een adres door te geven waar jij of via welke je bereikbaar bent. Wijzigingen daarvan gaarne tijdig doorgeven.

•  Je kind kan alleen door de eigen ouder(s)/verzorger(s) opgehaald worden.

•  Een kind kan uitsluitend door derden opgehaald worden als dit expliciet van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s) gemeld is.

•  In het kinderdagverblijf mag niet gerookt worden.

•  Ouders dienen zoveel als mogelijk bereikbaar te zijn, of wanneer dit niet mogelijk is een noodadres achter te laten.

•  Op het kinderdagverblijf wordt geen avondmaaltijd gegeven. Ook niet als dit van huis wordt meegenomen.

•  De vertegenwoordiging van de ouders is geformaliseerd in een oudercommissie. Het reglement hiervan is ter inzage beschikbaar op aanvraag.

•  Ouders/ verzorgers zullen geen oppasverzoeken doen aan de medewerksters van de opvang. Medewerkers mogen ook geen oppasdiensten aanbieden.

•  Ouders/ verzorgers zullen geen oppasverzoeken doen aan de ex medewerksters van de crèche, binnen een half jaar na uitdiensttreding.

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]