Hygiëne en veiligheid

Wij zijn als kinderopvang organisatie zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit inzake de veiligheid en de hygiëne. Om onszelf te toetsen en hiermee de kwaliteit te waarborgen, hebben wij een risico-inventarisatie en evaluatie (kort gezegd RIE) gemaakt op het gebied van veiligheid (RIV) en gezondheid (RIG).

Een keer per jaar wordt deze RIE’s getoetst door de GGD. Zij kijken of de RIE’s goed zijn uitgevoerd en of deze ook nageleefd worden. De GGD maakt naar aanleiding van haar bezoek een rapport met haar bevindingen. Een afschrift van dit inspectierapport is in te zien op kantoor en staat bovendien op de website van de GGD. Kinderdagverblijf Bloem werkt volgens werkinstructies voor (voedsel) hygiëne en veiligheid.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]