Groepsindeling en leiding

Op de babygroep bieden wij plek aan maximaal 9 baby’s van 0 tot 1,5-2 jaar, met 2 leidsters.

Op de peutergroep bieden wij plek aan maximaal 14 peuters van 1,5-2 tot 4 jaar, met 2 leidsters.

Dit gebeurt volgens de regels die gesteld zijn door de GGD. Kijk op 1ratio.nl voor meer informatie.

Bij het doorstromen van een kindje naar de peutergroep kijken wij naar de leeftijd, maar ook welk kind er aan toe is om naar de peuters te gaan. De leidsters zullen je van tevoren op de hoogte stellen van het feit dat jouw kind zal doorstromen, en uitleg geven over het wennen op de peutergroep.

Diploma’s

Al ons personeel heeft een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Dit is veelal een MBO diploma pedagogisch medewerker (SPW of PW) of gelijkwaardig diploma. Verder zijn een aantal medewerkers bezig met deze opleiding. Zij lopen stage bij ons.

Daarnaast komt het natuurlijk voor dat er door ziekte of vakantie inval op de groep staat. Een invalkracht is in alle gevallen ook gediplomeerd. Wij proberen zoveel als mogelijk met vaste invallers te werken om de kinderen een zo veilig als mogelijk gevoel te geven.

Naast de reguliere opleiding, bieden wij alle vaste krachten regelmatig een EHBO-cursus aan en zijn er bovendien vijf medewerkers die een BHV-diploma (Bedrijfshulpverlening) hebben.

 

Schrijf je kind nu bij ons in!

Inschrijving is gratis en vrijblijvend
Gratis inschrijvenGratis inschrijven

Nieuws

Kinderdagverblijf Bloem in de prijzen

Afgelopen najaar ontvingen 17 kinderdagverblijven  een consumentenprijs van  reviewplatform Opiness.nl als beloning voor de hoge rapportcijfers [...]

Nieuwe openingstijden

Bloem is vanaf 1 september 2016 langer open! Wij gaan open vanaf 07.30 en zijn [...]

Nieuwe vestiging in de Waalstraat

Kinderdagopvang Bloem opent per 1 januari 2017 een nieuwe vestiging in de Rivierenbuurt. Onze derde [...]