Groepsindeling en leiding

Kinderdagverblijf Bloem heeft 3 vestiging met ieder 2 groepen. Per vestiging is er een babygroep en een peutergroep. Babygroep is 0-2 jaar en peutergroep 2-4 jaar.

In sommige gevallen is een kind van de babygroep eerder of later toe aan de peutergroep. Dit kind kan, mits de leidster-kind ratio dit toelaat, eerder of later overgaan naar de peutergroep.

In totaal is er plek voor 46 kinderen per dag in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. M.b.t. inzet personeel houden we ons aan de leidster kind ratio die het convenant voorschrijft (zie 1.4).

De dienst van de eerste medewerker start om 7.30 en de laatste dienst eindigt om 18.30. Bloem is open van 7.30-18.30 voor ouders en kinderen en is alle dagen behalve de officiële feestdagen geopend. Uitzondering hierop is de jaarlijkse studie dag ter deskundigheidsbevordering en/of teambuilding. Er is sprake van een vroege sluiting op kerstavond en oudejaarsdag. We sluiten dan om 17.00 uur.

Diploma’s

Al ons personeel heeft een passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. Dit is veelal een MBO diploma pedagogisch medewerker (SPW of PW) of gelijkwaardig diploma. Verder zijn een aantal medewerkers bezig met deze opleiding. Zij lopen stage bij ons.

Daarnaast komt het natuurlijk voor dat er door ziekte of vakantie inval op de groep staat. Een invalkracht is in alle gevallen ook gediplomeerd. Wij proberen zoveel als mogelijk met vaste invallers te werken om de kinderen een zo veilig als mogelijk gevoel te geven.

Naast de reguliere opleiding, bieden wij alle vaste krachten regelmatig een EHBO-cursus aan en zijn er bovendien vijf medewerkers die een BHV-diploma (Bedrijfshulpverlening) hebben.

 

Schrijf je kind nu bij ons in!

Inschrijving is gratis en vrijblijvend
Gratis inschrijvenGratis inschrijven

Nieuws

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een [...]