Ontwikkelingsproblematiek

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo en volgorde, maar het kan voorkomen dat kinderen zich toch niet helemaal ontwikkelen ‘zoals het hoort’. Mochten wij het vermoeden hebben dat iets dergelijks aan de hand is met een van de kinderen, zullen wij dit om te beginnen voorleggen aan de ouders of verzorgers. Er wordt dan besproken of het eventueel nodig lijkt advies van buitenaf te vragen.

De mogelijkheden hiervoor zijn uiteenlopend. Zo is er de mogelijkheid een VTO-team in te zetten (vroegtijdige onderkenning ontwikkelingsstoornissen). Het VTO-team komt het kind op het kinderdagverblijf observeren, stelt een diagnose en verwijst zonodig door.

Iets dergelijks is het project Integrale Vroeghulp. Het verschil tussen deze en het VTO-team is dat de Integrale Vroeghulp ook een behandelplan maakt en dit uitvoert. Verder zijn er de Bureaus Jeugdzorg en de Opvoedwinkel die we om advies kunnen vragen bij eventuele problemen.

Dit zijn slechts enkele van de vele instanties die wij, en wij willen nogmaals benadrukken, altijd in overleg met ouders, kunnen benaderen wanneer het vermoeden bestaat dat een kind achterblijft in zijn of haar ontwikkeling.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

emergency shelter and compensation

Nederlandse versie Emergency childcare To our regret, we will have to close our doors from Wednesday 16 December, until at least 18 January 2021, as a result of Covid-19. The closure is not due [...]

Noodopvang en compensatie

English version Noodopvang Tot onze spijt moeten wij met ingang vanaf woensdag 16 december onze deuren sluiten, tot tenminste 18 januari 2021, als gevolg van Covid-19. De sluiting heeft niet te maken met het [...]

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]