Sociale ontwikkeling

Het sociale aspect is een belangrijke functie van een kinderdagverblijf. In de belevingswereld van een kind, vooral in die van een peuter, draait de hele wereld alleen om hem of haar zelf. Dat is een heel natuurlijk gegeven. Als kleine baby zijn ze nog helemaal afhankelijk van anderen, ze worden gevoerd, verschoond en vertroeteld. Maar hoe meer ze zelf kunnen, dus hoe minder afhankelijk ze worden van anderen, des te meer groeit het besef dat ze zelf iemand zijn; het zogenaamde “ik besef”.

Bij Bloem stimuleren we de interactie tussen kinderen, door de kinderen te leren op elkaar te wachten bij bijvoorbeeld spelletjes, en bij de lunch. Ook maken de kinderen samen een puzzel, of vragen wij het ene kind het andere kind bijvoorbeeld te helpen met de jas aantrekken als we naar buiten gaan.

Respect

Op een kinderdagverblijf leren kinderen, nog meer dan thuis, dat ze ook rekening moeten houden met anderen. Ze moeten zich de normen en waarden van onze maatschappij eigen maken. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en elkaars spullen, voor planten en dieren.

In het dagelijks leven op een groep zijn veel situaties om van te leren. Ze leren bijvoorbeeld dat we allemaal aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is met eten, dat we stil zijn als iemand aan tafel iets vertelt, dat je niet door elkaar heen praat.

Ook in conflicten met andere kinderen kunnen ze veel leren. We vinden het belangrijk dat we ze begeleiden om zo veel mogelijk zelf het conflict op te lossen. Een “omstebeurt-regeling” of een andere compromis; “als jij deze neemt mag ik dan die…” En we leren ze dat je na afloop van een ruzie sorry zegt tegen elkaar. Je treedt als leidster als het ware alleen op als scheidsrechter.

Voorbeeldfunctie

De leidster heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. De leidster leeft zelf de regels en afspraken die gelden op de groep zelf na en draagt deze uit naar de kinderen. Ze geeft helder en duidelijk de grenzen aan. Door de manier waarop zij reageert op kinderen leren de kinderen wat mag en niet mag.

Maar ook hoe je een ander kan troosten of helpen. Als een kind bijvoorbeeld ziet hoe een leidster een huilend kind op schoot neemt en aait of een kus geeft op een zere plek, zal een kind dat imiteren wanneer hij zelf een verdrietige vriend heeft.

Persoonlijke aandacht

Wat we ook heel erg belangrijk vinden is dat ieder kind zoveel mogelijk persoonlijke aandacht krijgt en niet als groep aangesproken wordt. Dus niet: “Wat hebben jullie allemaal goed opgeruimd”, maar: “Wat heb jij goed opgeruimd, Robbie!” En ook zo nu en dan een kind apart op schoot nemen of even kletsen over het weekend.

Persoonlijke aandacht is heel belangrijk in een groep. Hierdoor krijgt het kind het vertrouwen in zichzelf en het vertrouwen dat de volwassene er echt voor hem of haar is en het gezien wordt als individu (daarin vind het kind geborgenheid). En vanuit die veilige basis kan en durft een kind op onderzoek uit te gaan.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]