Veiligheid

Als je wilt dat een kind zich maximaal kan ontplooien, zowel individueel als in sociaal oogpunt, moet een kind helemaal zichzelf kunnen zijn. En daar is een warme en veilige basis voor nodig.

Veiligheid staat bij kinderdagverblijf Bloem dus ook voorop.

Veilig in de meest concrete vorm; dat het pand qua veiligheid en hygiëne aan alle eisen voldoet. Om hier zeker van te zijn hebben wij een risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt, kort gezegd RI&E. De RIV, voor de veiligheid en de RIG voor de gezondheid en hygiene. De GGD controleert één keer per jaar of deze RI&E correct wordt uitgevoerd en of er ook naar geleefd wordt.

Vaccinatiebeleid

Bij Kinderdagverblijf Bloem plaatsen wij alleen kinderen op die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

De reden dat wij hiervoor gekozen hebben is dat de veiligheid van kinderen één van onze belangrijkste pijlers is. De afgelopen jaren is de vaccinatiegraad in Nederland gedaald tot onder de gewenste norm van 95% (dit is de door de WHO gestelde minimale norm die nodig is voor groepsbescherming). Wij willen binnen onze kindercentra een veilige omgeving creëren waar de vaccinatiegraad 100% is.

Hiermee willen wij vooral de jongste groep kinderen beschermen. De meeste kinderen beginnen op de kinderopvang als ze 3 à 4 maanden oud zijn. Kinderen zijn totdat ze 14 maanden zijn niet volledig beschermd, pas met 14 maanden, wanneer het grootste deel van de vaccinaties heeft plaatsgevonden zijn zij beschermd tegen de Bof, Mazelen, Rode hond, Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio.

Ouders dienen een vaccinatiebewijs te kunnen laten zien. Hier wordt naar gevraagd na respectievelijk 4 en 16 maanden

Veilige indeling ruimtes

Veilig in de zin van de indeling van de ruimte; we hebben daarom zoveel mogelijk hoekjes gecreëerd. Zo willen we ervoor zorgen dat het niet een grote kale ruimte wordt. Kinderen vinden het fijn om kleine hoekjes voor zichzelf te hebben waar ze zich terug kunnen trekken. We hebben een hoek met kussens en een fatboy om lekker uit te rusten en boekjes te lezen, een keukentje of een winkeltje en een poppenhoek om vadertje en moedertje te spelen.

Ook kan het voorkomen dat de kinderen de groep even verlaten om bijvoorbeeld buiten te spelen of om op de gang met de houten trein te spelen. Ook de crea-juf neemt een groepje kinderen soms mee voor een activiteit op de gang, omdat het daar wat rustiger is. Maar zowel de gang als ook de buitenspeelplaats zijn veilige en overzichtelijke ruimtes.

Constante groepssamenstelling

Veiligheid creëeren wij ook door een zo constant mogelijke groepssamenstelling en niet te veel verschillende leidsters. Vandaar ook dat wij het belangrijk vinden dat kinderen twee dagen of meer komen. Als kinderen minder komen moeten ze eigenlijk elke week opnieuw wennen en ontstaat er moeilijker een vertrouwensrelatie tussen de leidster en het kind en ook niet tussen de kinderen onderling.

Vertrouwensrelatie

De vertrouwensrelatie is de laatste maar belangrijkste vorm van veiligheid. Een kind moet een fundamenteel vertrouwen hebben in de leidster en in zichzelf. Dat vertrouwen creëeren we door een goede lichamelijke verzorging, maar ook door het kind volledig te accepteren zoals het is; we zien ze voor vol aan; we stellen ons zo inlevend mogelijk op en beantwoorden zoveel mogelijk aan de vragen van kinderen, hierdoor voelen kinderen zich serieus genomen.

Verder zorgen we voor een zo duidelijk mogelijke communicatie naar de kinderen toe; we leggen veel aan ze uit. We beginnen daar al mee als ze baby zijn. Bijvoorbeeld door als je ze aan het verschonen bent, precies te vertellen wat je aan het doen bent. Aan peuters kun je uitleggen waarom iets wel of niet mag of kan.

Tot slot hechten wij veel belang aan positieve aandacht en waardering. We laten bijvoorbeeld merken dat we trots op ze zijn als ze iets moois hebben gemaakt, als ze zelf iets hebben gedaan, zoals zelf hun broodje hebben gesmeerd of hun jas hebben aangetrokken.

Maar ook laten we het weten als ze bijvoorbeeld heel goed hebben opgeruimd, lief zijn voor een ander kindje of een ‘ruzie’ zelf hebben bijgelegd. Zeker voor kinderen die wat meer moeite hebben met luisteren of wat vaker dan andere kinderen niet luisteren, helpt het goed om ze positieve aandacht te geven wanneer ze wel luisteren en lief zijn. Ze merken dan dat positieve aandacht krijgen minstens zo leuk is als negatieve aandacht die ze krijgen wanneer ze iets doen wat niet mag.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar DIRECT INSCHRIJVEN CONTACT OPNEMEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE

Slaap kindje slaap

Slapen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Zeker voor jonge kinderen. Tijdens de slaap verwerken en ordenen de hersenen namelijk de gebeurtenissen en informatie van die dag. En je kunt je voorstellen dat een [...]

De bijzondere boterham

Wat wil je op je broodje? Plakjes kaas, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst of humus? De keuze is reuze. En dat is precies waarom Bloem de bruine boterham blijft aanbieden, in plaats van iedere dag een [...]

Nieuwe inrichting locaties

Onlangs werd kindercentrum Altijd Lente onderdeel van Kinderdagverblijf Bloem. Deze overname was voor ons een mooie aanleiding om het huidige pedagogisch beleid onder de loep te nemen. We zijn ons gaan verdiepen in het pedagogisch [...]